Lịch phát sóng bóng đá

  Thứ ba, Ngày 23/10/2018

 • 23:55 Cúp C1 Châu Âu vs K+PM
 • 23:55 Cúp C1 Châu Âu vs K+NS
 • Thứ tư, Ngày 24/10/2018

 • 02:00 Cúp C1 Châu Âu vs K+PM
 • 02:00 Cúp C1 Châu Âu vs K+NS
 • 02:00 Cúp C1 Châu Âu vs K+1
 • 23:55 Cúp C1 Châu Âu vs K+NS
 • 23:55 Cúp C1 Châu Âu vs K+PM
 • Thứ năm, Ngày 25/10/2018

 • 02:00 Cúp C1 Châu Âu vs K+PM
 • 02:00 Cúp C1 Châu Âu vs K+NS
 • 02:00 Cúp C1 Châu Âu vs K+1
 • 23:55 Cúp C2 Châu Âu vs K+PM
 • 23:55 Cúp C2 Châu Âu vs K+1
 • 23:55 Cúp C2 Châu Âu vs K+NS
 • Thứ sáu, Ngày 26/10/2018

 • 02:00 Cúp C2 Châu Âu vs K+NS
 • 02:00 Cúp C2 Châu Âu vs K+1
 • 02:00 Cúp C2 Châu Âu vs K+PM
 • 19:00 AFF Cup 2018 vs VTV6