Lịch phát sóng bóng đá

  Chủ nhật, Ngày 24/06/2018

 • 19:00 World Cup 2018 vs VTV6, VTV6HD, HTV The Thao, HTV1, HTV4
 • 22:00 World Cup 2018 vs VTV6, VTV6HD, HTV9, HTV The Thao, HTV1, HTV4
 • Thứ hai, Ngày 25/06/2018

 • 01:00 World Cup 2018 vs VTV3, VTV3HD, HTV9, HTV The Thao, HTV1, HTV4, HTV7
 • 21:00 World Cup 2018 vs VTV2, VTV2HD
 • 21:00 World Cup 2018 vs VTV6, VTV6HD
 • Thứ ba, Ngày 26/06/2018

 • 01:00 World Cup 2018 vs VTV3, VTV3HD, HTV7, HTV1, HTV4
 • 01:00 World Cup 2018 vs VTV6, VTV6HD, HTV9, HTV The Thao
 • 21:00 World Cup 2018 vs VTV6, VTV6HD, HTV9, HTV The Thao
 • 21:00 World Cup 2018 vs VTV2, VTV2HD, HTV1, HTV4
 • Thứ tư, Ngày 27/06/2018

 • 01:00 World Cup 2018 vs VTV3, VTV3HD, HTV7, HTV1, HTV4
 • 01:00 World Cup 2018 vs VTV6, VTV6HD, HTV9, HTV The Thao
 • 21:00 World Cup 2018 vs VTV2, VTV2HD, HTV1, HTV4
 • 21:00 World Cup 2018 vs VTV6, VTV6HD, HTV9, HTV The Thao
 • Thứ năm, Ngày 28/06/2018

 • 01:00 World Cup 2018 vs VTV3, VTV3HD, HTV7, HTV1, HTV4
 • 01:00 World Cup 2018 vs VTV6, VTV6HD, HTV9, HTV The Thao
 • 21:00 World Cup 2018 vs VTV2, VTV2HD, HTV1, HTV4
 • 21:00 World Cup 2018 vs VTV6, VTV6HD, HTV9, HTV The Thao
 • Thứ sáu, Ngày 29/06/2018

 • 01:00 World Cup 2018 vs VTV6, VTV6HD, HTV9, HTV The Thao
 • 01:00 World Cup 2018 vs VTV3, VTV3HD, HTV7, HTV1, HTV4